Legeteksforening i Danmark

Stiftet den 8. september 1983

Du kan hente vores vedtægter i PDF format her

Formål:

At udbrede kendskabet til Legeteker.
At medvirke til udvikling af materialer.
At tage initiativ til kursusvirksomhed.
At styrke Legeteksmedarbejderne i deres fagligt pædagogiske arbejde.
At fremme nationalt og internationalt samarbejde mellem Legeteker.

Medlemskab:

Foreningens medlemmer er:

Et medlemskab giver en stemme på generalforsamlingen. Er man hvilende medlem kan man deltage i generalforsamlingen, men har ingen stemmeret.

Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvoraf et flertal skal være i arbejde ved et Legetek.
Disse vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen.
Der vælges 1 eller 2 suppleanter.
Disse vælges for 1 år af gangen på generalforsamlingen.

Bestyrelsens opgaver:

Tilrettelægger foreningens arbejde i overensstemmelse med formålet, herunder årsmødet med generalforsamling.

Generalforsamlingen:

Behandler følgende punkter:
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 6 uger før generalforsamlingen.

Kontingent:

Fastsættes på generalforsamlingen.
Betales ved indmeldelse og derefter hvert år i januar måned.
Kontingent betales pr. matrikel/filial.
Ved hvilende medlemskab for tidligere Legeteksansatte betales 25% af kontingentet.

Regnskab og revision:

Kassereren fører kassebog over foreningens midler.
Der anvendes elektronisk indbetaling/udbetaling.
Regnskabet løber fra 1/1 – 31/12.
Regnskabet revideres af den af bestyrelsen valgte revisor.
Regnskabet forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Ved foreningens eventuelle nedlæggelse bestemmer generalforsamlingen eventuelle midlers anvendelse.


Generic placeholder image

Hvad er et Legetek

Læs mere »

Generic placeholder image

Aktiviteter

Læs mere »

Generic placeholder image

Links

Læs mere »

Generic placeholder image

Legeteksfilm

Læs mere »

Generic placeholder image

Pjecer om børn

Læs mere »