Hvad er Legetek

Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov og børn i udsatte positioner – deres forældre og de fagfolk, som arbejder med dem.
Legeteket har en samling af udviklingsstimulerende materialer som pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskole-materialer, motoriske og sansemæssige materialer osv. Nogle Legeteker har desuden elektronisk- kontaktstyret legetøj.
I Legeteket kan forældre og fagfolk få rådgivning og vejledning i valget og brugen af materialer, som understøtter barnets niveau og udvikling.
Materialerne kan lånes i en aftalt periode både til hjemmet og til daginstitution eller skole.
De fleste Legeteker er åbne for alle børn med særlige behov, dog har nogle Legeteker specifikke målgruppe- eller alderskriterier.


For nærmere beskrivelse: Hent pdf her

Legetekets mål

Børn med særlige behov har ofte en meget ujævn udvikling inden for forskellige områder. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere den reelle udviklingsalder samt hvilke realistiske forventninger man kan have til barnet. At finde godt og egnet legetøj m.m. er ikke altid en enkelt sag, hvor Legeteket kan være behjælpeligt.
Ved at tage udgangspunkt i barnets interesse og nuværende mestringsniveau bliver legen lystbetonet, som er det bedste grundlag for dannelsen af erfaringer og tilegnelsen af læring.
Når barnet leger drager det erfaringer - at lege er således at lære og udvikle sig på alle niveauer.
På Legeteket kan forældre og fagfolk få inspiration til aktivering i leg samt rådgivning og vejleding omkring legen og læringsprocesserne med barnet.
Det er Legetekets mål at øge det enkelte barns kompetencer igennem vejledning til forældre og fagfolk samt udlån af udviklingsstimulerende materialer.

For nærmere beskrivelse: Hent pdf her

Hvor findes Legeteket

Legeteket er normalt oprettet og drevet af kommuner. Dog har ikke alle kommuner endnu påtaget sig denne opgave. Et enkelt Legetek er placeret i Region Syddanmark.
Via Legeteks-oversigten på denne side, eller via egen forvaltning i kommunen, kan man orientere sig om Legetekernes placering, åbningstider etc.

Legetekets daglige virke

Legeteket har åbent bestemte dage i ugen. Det er en fordel, at kontakte Legeteket for at aftale tid for besøget. I de fleste Legeteker vil man altid møde den samme Legeteksmedarbejder.
•Forældre og fagfolk kan kontakte på eget initiativ
•Forældre og fagfolk kan være henvist til Legeteket af andre instanser
I fællesskab finder man frem til de udviklingsstimulerende materialer, der støtter barnet og tiltaler de voksne.
Vi viser og taler om hvordan materialerne bedst kan bruges.
Barnets motivation og lyst er afgørende for udviklingen og læringsprocessen, derfor vil man ofte vælge materialer, som barnet føler sig tiltrukket af. Andre gange er det forløbet/rammerne for legen, der vil være det motiverende eller udviklende element.
Der kan ligge et vist træningsaspekt i anvendelsen af materialerne, men det vigtigste for udviklingen og læringen er barnets engagement og glæde ved aktiviteten og legen.
Vi aftaler en dato for næste besøg, hvor vi taler om, hvordan materialerne er blevet brugt – og om nye mål, således at vi hele tiden kan finde materialer, som passer til barnets nuværende kompetenceniveau med sigte på at kunne mere.


Legetekets personale

Som regel har Legeteket kun en enkelt ansat, en Legeteksleder, der har en pædagogisk uddannelse med særlige forudsætninger for dette arbejde.
Legetekslederen vil indgå i en fortløbende videreuddannelse på de mange områder, som arbejdet kræver viden om.


Mangler der et Legetek i din kommune?

Et af Legeteksforeningens mål er, at alle kommuner tilbyder et Legetek .
At der er nær adgang til Legeteket er af stor betydning for, om familier, dagtilbud, PPR-regi og skoler har mulighed for at benytte det.
Ofte har grupper af forældre eller fagfolk med godt resultat tilskyndet en kommune til at oprette et Legetek. Legeteksforeningen hjælper gerne til i dette arbejde og kan kontaktes via mail.
Generic placeholder image

Hvad er et Legetek

Læs mere »

Generic placeholder image

Aktiviteter

Læs mere »

Generic placeholder image

Links

Læs mere »

Generic placeholder image

Legeteksfilm

Læs mere »

Generic placeholder image

Pjecer om børn

Læs mere »