Aktiviteter

Programmet for Legetekskursus 2019kan downloades her

Den internationale Legeteks Konference afholdes i Sydafrika, Cape Town i 2020

Konferencen afholdes hvert tredje år.
Det Europæiske møde via ETLA har været afholdt d. 21. og 22. april 2018 i Edinburgh


Generalforsamlingen 2018 har været afholdt d. 21. marts 2018
Legetekskursus 2018 Har været afholdt d. 21. og 22. marts 2018
Nyhedsbrev udsendes to gange årligt
Legeteksbladet udgives 2 gange årligt i juni og december. Hvis du har materiale, du ønsker bragt i bladet, skal det sendes til pipper.holler@rsyd.dk


Kurser

Legeteksforeningen ønsker at støtte op om og styrke legeteksmedarbejdere i deres faglige pædagogiske arbejde, og foreningen varetager etableringen af det årlige Legetekskursus.
Legetekskurset er en del af legeteksmedarbejderens videreuddannelse inden for legetekets regi.

Legetekskurset forløber over 2 dage, og etableres ud fra medlemmernes ønsker og behov.
Kurset er fagligt højt og varieret med sigte på at nå så bred en del af Legeteker som muligt.
Foredragsholderne er alle kvalificerede og kompetente fagpersoner, som er kendte inden for deres specifikke arbejdsfelter og områder.


Generic placeholder image

Hvad er et Legetek

Læs mere »

Generic placeholder image

Aktiviteter

Læs mere »

Generic placeholder image

Links

Læs mere »

Generic placeholder image

Legeteksfilm

Læs mere »

Generic placeholder image

Pjecer om børn

Læs mere »